facebook linkedin linkedin envelope
Huis & Werkplekorganisatie begint bij PLANIFY.
Wij geven advies en bieden praktische hulp bij het inrichten en organiseren van uw woon- en werkruimte én bij een efficiënte indeling van uw tijd en activiteiten.

werkwijze

Elke situatie is uniek en vraagt daarmee om een oplossing op maat. De specifieke klantvraag staat centraal en alles zal in het werk worden gesteld om het beoogde resultaat te behalen. Er wordt na onderling overleg bekeken wat qua tijd, tempo en budget de beste aanpak is.

Intake
Na een telefonische kennismaking volgt een oriënterend intakegesprek van maximaal 1 uur op locatie. Hierbij worden de huidige situatie en de knelpunten geïnventariseerd. Bovendien worden uw wensen en het verwachte eindresultaat besproken.
 
Offerte
Naar aanleiding van het intakegesprek volgt een offerte. Hierin wordt een plan van aanpak beschreven, waarbij een inschatting wordt gemaakt van de benodigde tijd en de totale kosten.
 
Uitvoering
Indien u akkoord bent met de offerte worden de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd volgens een planning die in onderling overleg afgestemd is.
 
Evaluatie
Een aantal weken na afronding volgt een telefonische evaluatie waarin wordt besproken of alles naar wens verloopt en of u tevreden bent met het behaalde eindresultaat.
 
  • De frequentie van inzetbaarheid kan per opdracht verschillen. Dit kan éénmalig, incidenteel of structureel zijn.
  • PLANIFY werkt op basis van vertrouwen en met respect voor persoon, privacy en eigendommen.