facebook linkedin linkedin envelope
Huis & Werkplekorganisatie begint bij PLANIFY.
Wij geven advies en bieden praktische hulp bij het inrichten en organiseren van uw woon- en werkruimte én bij een efficiënte indeling van uw tijd en activiteiten.

 

Professional Organizing

PLANIFY
 • begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in ruimte en tijd.
 • ondersteunt in het proces van wanorde naar orde in uw eigen woon- en werkomgeving.
 • helpt in het aanbrengen van structuur en effectiever om te gaan met tijd, ruimte en middelen.
 • werkt o.a. volgens de methodieken van David Allen - Getting Things Done en Julie Morgenstern - Organizing from the Inside Out.
 • biedt een oplossing op maat voor elke gewenste situatie.
 • zorgt voor een transparante en gestructureerde aanpak.
 • hanteert een persoonlijke benadering, met respect voor privacy, persoon en eigendommen.
 • werkt volgens de ethische normen opgesteld door de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers), waarbij de kwaliteit en integriteit gewaarborgd is en geheimhouding verzekerd is.

Professional Organizing
 • helpt bij het maken van keuzes, het stellen van prioriteiten en het creëren van focus.
 • is een manier om structuur en overzicht aan te brengen in tijd, ruimte, middelen en processen.
 • is een mix van samenwerken, advies en persoonlijke begeleiding.

Met als resultaat
 • overzichtelijk leven en werken.
 • ruimte, structuur, duidelijkheid en vooral rust.
 • het creëren van focus en controle.
 • effectiever en efficiënter werken.
 • een besparing van tijd en van geld.
 • minder stress en werkdruk.
img-diensten


Planify – “to plan in great detail”

verb (used with object), verb (used without object), planified, planifying.
Origin: 1970–75; French “planifier”; to organize, according to a plan.
Related forms: planification, noun