facebook linkedin linkedin envelope
Huis & Werkplekorganisatie begint bij PLANIFY.
Wij geven advies en bieden praktische hulp bij het inrichten en organiseren van uw woon- en werkruimte én bij een efficiënte indeling van uw tijd en activiteiten.
ORGANIZING FROM THE INSIDE OUT

is een helder en doeltreffend systeem om uw huis, kantoor en leven op orde te brengen. Het is een methodiek waarbij er eerst wordt gekeken naar de oorzaak van het “organizing probleem” om zodoende een passende, effectieve en permanente oplossing te bieden. Volgens een duidelijke werkwijze en plan van aanpak wordt elke ruimte weer overzichtelijk gemaakt.

De basisprincipes:

• Organiseren is een vaardigheid die u kunt aanleren. Het hoeft dus geen aangeboren vaardigheid te zijn. Waarschijnlijk heeft u verschillende misvattingen, ideeën en ondoeltreffende technieken ontwikkeld die u in de weg zitten.

• “Georganiseerd zijn” heeft niet zozeer iets te maken met hoe een ruimte er uitziet, maar meer met hoe deze in de praktijk functioneert.

• Organiseren is een proces waarbij we een ruimte zodanig inrichten dat die u in staat stelt om te leven, te werken en te ontspannen, zoals u dat wilt.

• Het is essentieel een systeem te ontwikkelen dat bij u past. Dan kost het weinig energie om het bij te houden en in uw (dagelijkse) routine toe te passen.