facebook linkedin linkedin envelope
Huis & Werkplekorganisatie begint bij PLANIFY.
Wij geven advies en bieden praktische hulp bij het inrichten en organiseren van uw woon- en werkruimte én bij een efficiënte indeling van uw tijd en activiteiten.

Huis & Werkplekorganisatie

Overzichtelijk LEVEN
Door volle agenda’s, een hoog leeftempo en lange to-do-lijstjes kunnen overzicht, focus en structuur letterlijk en figuurlijk zoekraken. Thuis kan PLANIFY een helpende hand bieden bij:

Overzichtelijk WERKEN
Efficiënter werken levert uiteindelijk op wat elke ondernemer wil bereiken: tijdwinst en een hogere productiviteit. In de werkomgeving kan PLANIFY een helpende hand bieden bij:
  • werkplekorganisatie -  het efficiënt inrichten van werkplek en PC.
  • (digitaal) ordenen en archiveren van email, documenten en dossiers.
  • time management - o.a. het in kaart brengen van prioriteiten, het optimaliseren van agendabeheer en het plannen en structureren van taken.
  • plannen en organiseren van (zakelijke) bijeenkomsten en evenementen.
Untitled-1