facebook linkedin linkedin envelope
Huis & Werkplekorganisatie begint bij PLANIFY.
Wij geven advies en bieden praktische hulp bij het inrichten en organiseren van uw woon- en werkruimte én bij een efficiënte indeling van uw tijd en activiteiten.
GETTING THINGS DONE (GTD)

is een methodiek waarbij alle actiegerichte taken in 1 systeem worden vastgelegd, zodat in één oogopslag duidelijk is wat u waar en wanneer kunt doen.
Dit is zowel in uw zakelijk als privé leven met eenvoudige hulpmiddelen goed toe te passen en zal leiden tot overzichtelijk leven en werken zonder stress.
GTD is gebaseerd op het principe dat door het overzichtelijk vastleggen van taken, er over die taken niet meer nagedacht hoeft te worden. Het steeds moeten herinneren van alle taken, maakt plaats voor het daadwerkelijk uitvoeren van acties. En door 1 overzicht te hebben, kunt u altijd gemakkelijk beslissen wat op dat moment de nuttigste tijdsbesteding is. Alleen als uw hoofd leeg is en uw taken en ideeën goed georganiseerd zijn, kunt u productief zijn zonder stress en uw creativiteit laten werken.

De basisprincipes:

• Zo min mogelijk open eindjes
Alle dingen die u moet doen: belangrijk en onbelangrijk – nu, later of ooit -, zakelijk en privé, benoemen en onderbrengen in een logisch (extern) systeem.
Zo heeft u altijd een overzicht van alle lopende en geplande acties en werkzaamheden. Zowel voor de korte als de lange termijn.

• Acties managen (in plaats van het doel)
Van te voren bepalen wat de eerst volgende actie is om zo efficiënt mogelijk naar het resultaat toe te werken.

• Doelmatiger leren denken
Een helder beeld krijgen van de gewenste uitkomst. Denken aan het resultaat is 1 van de beste manieren om ervoor te zorgen dat wensen werkelijkheid worden.

 img-diensten